Yenilikçiliği kurumsal bir değer olarak benimseyen firmamızda Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, ürün ve üretim yöntemlerini geliştirme, verimliliği artırma, verimli çalışma ortamı yaratma, yeni ürün/yeni süreç ve bilgi üretilmesi amaçlı inovasyon programları yürütülmektedir. Yürüttüğümüz bu inovasyon programı ile son 1 yıl içerisinde üretilen yenilikçi fikirlerde %88 artış, projeye dönüşen yenilikçi fikirlerde %54 artış, dış paydaşlarla ortak yapılan ürün geliştirme projelerinde %60 artış, hibe destekli inovasyon projelerinin sayısında %50 artış sağlanmış; 15 inovasyon projesi başarıyla tamamlanmıştır.