Gıda, kimya ve ilaç sanayilerine yönelik ekipman üretimi, otomasyon ve anahtar teslim tesis kurulmasında önce olan GEMAK'ta, tüm faaliyetlerimizde öncelikli değerin "İnsan" olduğu anlayışı ile yön veriyoruz.

Çalışanlarımızın kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ortamları oluşturarak yaratıcılık, iş ve ürün geliştirme odaklı çalışma tarzını teşvik ediyoruz.

İnsan Kaynakları misyonumuz, uzun vadeli planlamalara imkan veren, adil, kurum içinde dengeli ve gelişim odaklı sistemler kurmaktır. Bu sistemde yenilikçi ve dinamik organizasyonumuz ile daha da güçlü olmayı hedefliyoruz.

  • Şirketimizin kültür değerlerine uygun, yetenekli insan kaynağını GEMAK'a kazandırma, çalışanların gelişimine yatırım yaparak motivasyon ve bağlılıklarını artırmak, sürdürülebilir yüksek performansı teşvik ederek kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan sistemler geliştirmek,
  • Tüm sahalarda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak; önleyici faaliyetler ile iş kazalarını en aza indirmek,
  • Çalışanlarımızın refah seviyesini artırmak,
  • Çalışan memnuniyeti ve aidiyet duygusu açısından fark yaratmak,
  • İşletmenin amacı ve hedefleri ile işletme çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini uyumlu hale getirme yolunda, işletme yönetiminin karar mekanizması içinde yer alıp, işletme kararlarında katılımın sağlandığı bir İnsan Kaynakları stratejisini bünyesine kazandırmaktır.